Gynekológia

tehotnosťSvojou náplňou gynekológia koncentruje komplexnú starostlivosť o ženu po dovršení 15 roku života až po starobu. Kladieme veľký dôraz na individuálny prístup ku každej klientke, starostlivý rozbor jej ťažkosti, detailne vyšetrenie a liečba s využitím najnovších poznatkov a metód v odbore. Zásadný význam prikladáme komplexnej preventívnej starostlivosti včasnou diagnostikou nádorových ochorení ženských orgánov.

 • preventívna gynekologická prehliadka vrátane vyšetrenia prsníkov (+sono vyšetrenie ženských orgánov)
 • palpačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie, kolposkopické vyšetrenie, onkocytologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia
 • zabezpečenie mamografického a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov
 • zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty
 • poradenstvo a liečba pre ženy s problémami klimaktéria, pravidelné sledovanie žien s hormonálnou substitučnou liečbou
 • diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí
 • diagnostika a sledovanie žien s poklesom rodidiel
 • diagnostika, liečba a sledovanie žien so silným alebo nepravidelným krvácaním z rodidiel
 • sledovanie žien s únikom moču, zabezpečenie urogynek. vyšetrení a operačného alebo konzervatívneho riešenia a rehabilitácie
 • predoperačné konzultácie, príprava k operácii a pooperačná starostlivosť
 • diagnostika a liečba neplodnosti ako aj spolupráca s IVF centrom
 • spolupráca s neštátnymi ako aj štátnymi zariadeniami na operačné doriešenie gynekologických ochorení

Súčasné poznatky v medicíne idú dopredu míľovými krokmi. Moderné prístrojové vybavenie, nové diagnostické postupy a najnovšie liečebné postupy dokážu vyliečiť mnoho ochorení. Jedinou podmienkou je však včasné rozpoznanie ochorenia. Nezabudnite, že zanedbávanie prevencie a nedodržiavanie pravidelných gynekologických prehliadok môže mať pre Vás nepríjemné dôsledky.

Martin Alföldi
Ultrazvukové vyšetrenie (Sono)

Gynekologický ultrazvuk sa vykonáva v rámci preventívneho vyšetrenia alebo pri ťažkostiach pacientky. Ide o ultrazvukové vyšetrenie maternice, vaječníkov a malej panvy s využitím dvojrozmerného ultrazvuku a Dopplerovského ultrazvuku (zhodnotenie veľkosti a tvaru maternice, vaječníkov, ich prekrvenia, posúdenie rastu folikulov vo vaječníkoch, prítomnosť cýst, tumorov …).

Vyšetrenia:
 • ultrazvukové vyšetrenie pri každej preventívnej prehliadky, ale aj pri gynekologických ťažkostiach
 • zobrazenie vnútorných ženských pohlavných orgánov
 • diagnostika patologických stavov (cysty vaječníkov, myómy, polypy, nádory)
 • diagnostika mimomaternicovej tehotnosti
 • folikulometria (sledovanie ovulácie, sliznice maternice)
 • ultrazvukové vyšetrenie TVS /vnútorná sonografia/
 • ultrazvukové vyšetrenie TAS /cez brucho/