Základné informácie

15. októbra 2015
gyn-slide-2

Vážené pacientky,

v súčasnej dobe každá žena potrebuje odbornú starostlivosť o svoje zdravie v každom veku.
V našej ambulancii kladieme veľký dôraz na to, aby sa všetky pacientky v našom zdravotníckom zariadení cítili príjemne a návšteva gynekológa nebola pre Vás stresujúcim zážitkom.

Súčasné poznatky v medicíne idú dopredu míľovými krokmi. Moderné prístrojové vybavenie, nové diagnostické postupy a najnovšie liečebné postupy dokážu vyliečiť mnoho ochorení. Jedinou podmienkou je však včasné rozpoznanie ochorenia.

Nezabudnite, že zanedbávanie prevencie a nedodržiavanie pravidelných gynekologických prehliadok môže mať pre Vás nepríjemné dôsledky.

Veríme, že našou odbornou úrovňou v starostlivosti a individuálnym prístupom ku každej pacientke uspokojíme i tie najnáročnejšie z Vás.

Vytvorený in info by hamaldo