Pôrodníctvo

sonoZákladným cieľom pôrodníctva je optimálna starostlivosť o tehotné ženy a ich plod tak, aby bola zabezpečená vysoká kvalita populácie. Takýto cieľ je významný nielen z hľadiska medicínskeho a etického, ale aj z hľadiska sociálneho a ekonomického.

 • diagnostika tehotnosti
 • preventívna starostlivosť o tehotné do 40.týždňa, poradenstvo
 • zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu (odber krvi, ultrazvukové vyšetrenie odber plodovej vody)
 • spolupráca s neštátnymi ako aj štátnymi zariadeniami na doriešenie tehotenských ochorení a komplikácií

Veríme, že našou odbornou úrovňou v starostlivosti a individuálnym prístupom ku každej pacientke uspokojíme i tie najnáročnejšie z Vás.

Martin Alföldi
Ultrazvukové vyšetrenie (Sono)

Prenatálny ultrazvuk (vyšetrenia hradené zdravotnou poisťovňou)

 • prvé ultrazvukové vyšetrenie vykonávame pri prvej návšteve tehotnej ženy na našej ambulancii (detekcia, lokalizácia a početnosť gravidity, hodnotí sa vitalita a veľkosť plodu, presne sa určí dĺžka trvania gravidity, termín pôrodu)
 • druhé ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva v 19. – 22. týždni tehotenstva. Ide o podrobné štrukturálne (morfologické) ultrazvukové vyšetrenie plodu, tzv. genetický ultrazvuk (ultrazvukové vyšetrenie zamerané na detekciu niektorých markerov chromozomálnych anomálií plodu, napríklad Downov syndróm). Je to najdôležitejšie ultrazvukové vyšetrenie počas gravidity.
 • tretie ultrazvukové vyšetrenie sa vykonáva v 29. – 32. týždni tehotenstva – zhodnotenie rastu plodu a možných vývojových chýb ktoré sa neprejavili pri predchádzajúcom ultrazvukovom vyšetrení
Vyšetrenia:
 • diagnostika tehotnosti
 • určenie termínu pôrodu podľa ultrazvukového vyšetrenia (najpresnejšia metóda)
 • skríningové zobrazenie plodu v 12,20,30 týždni tehotenstva
 • meranie NT
 • zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty, pupočníka, plodovej vody
 • určenie pohlavia plodu
 • odhad hmotnosti plodu
 • cervikometria (merania dĺžky krčku maternice)